Asielzoeker

Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid een asielaanvraag heeft ingediend.

Als u aan asiel denkt, dan denkt u aan bescherming. Zo kan iedereen in Nederland asiel aanvragen. Maar niet iedereen kan een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen. Iemand kan een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen als hij terecht bang is voor vervolging in zijn land. Vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit of politieke mening of omdat hij bij een bepaalde sociale groep hoort zoals homoseksuelen.

Ook om andere redenen kunnen mensen een asielvergunning krijgen:

  • Mensen die hun land moeten verlaten omdat ze getraumatiseerd zijn, omdat ze iets schokkends hebben meegemaakt.
  • Mensen die graag naar hun land terug willen, maar niet kunnen omdat het op dat moment niet veilig is.
  • Mensen die een gezinslid zijn van iemand met een asielvergunning.