Aanvragen van asiel

  • Aanmelding en registratie: om in Nederland asiel aan te vragen moet de asielzoeker zich eerst melden bij de vreemdelingenpolitie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel (Groningen). De alleenstaande minderjarigen moeten zich aanmelden bij de vreemdelingenpolitie in het aanmeldcentrum Schiphol. Als de asielzoeker zich aanmeldt in het aanmeldcentrum noteert een medewerker van de Vreemdelingenpolitie de gegevens van de asielzoeker, maakt pasfoto’s en neemt vingerafdrukken. De kleding en de bagage van de asielzoeker wordt ook doorzocht. De asielzoeker moet zijn documenten zoals, paspoort, vliegtickets of diploma’s inleveren voor onderzoek.
  • De rust- en voorbereidingstermijn: de rust- en voorbereidingstermijn is minimaal 6 dagen. In deze periode krijgt de asielzoeker informatie over de asielprocedure. Ook krijgt hij hulp van een advocaat en heeft hij een afspraak met een verpleegkundige. De verpleegkundige mag hem onderzoeken als de asielzoeker daarvoor toestemming geeft. In het geval het nodig is wordt hij doorverwezen naar een arts voor verder onderzoek. Tijdens deze periode verblijf de asielzoeker in een opvanglocatie in de buurt van het kantoor van de IND waar hij de asielaanvraag gaat indienen. Heeft de asielzoeker zich aangemeld bij aanmeldcentrum Schiphol, krijgt hij/zij( tenzij het een alleenstaande minderjarige vreemdeling is) geen rust- en voorbereidingstermijn. Hij/ zij krijgt al tijdens de eerste dag van het verblijf in het aanmeldcentrum Schiphol informatie over de asielprocedure enz.
  • Het eerste gehoor: op de dag waarop de asielaanvraag wordt ingediend in het aanmeldcentrum houdt de IND een eerste gesprek met de asielzoeker. In dit gesprek vertelt de asielzoeker wie hij is en hoe hij hier is gekomen. Hiermee start de algemene asielprocedure. Na afloop van het eerste gesprek krijgt de asielzoeker een verslag van dit gehoor. De dag erna bespreekt de asielzoeker dit verslag met zijn advocaat. Op verzoek van de asielzoeker kan het verslag worden aangepast.
  • Het nader gehoor: op de tweede dag heeft de asielzoeker weer een gesprek met de IND. Dit tweede gesprek gaat over de redenen van de asielaanvraag. Tijdens dit gesprek kan de asielzoeker aangeven waarom hij/zij zijn/haar land heeft verlaten. In dit gesprek stelt de medewerker van de IND ook vragen om een beter beeld van de situatie te krijgen. Bij deze gesprekken is een tolk aanwezig die Nederlands en de taal van de asielzoeker spreekt.
  • De beoordeling: na de gesprekken gaat de IND beoordelen of de asielaanvraag binnen 8 dagen kan worden behandeld. Er zijn 2 mogelijkheden: 1. Er is geen verdere onderzoek nodig en de IND verwacht binnen 8 dagen een beslissing te kunnen nemen op de aanvraag. 2. Er is meer tijd nodig voor onderzoek. De algemene asielprocedure stopt en de asielaanvraag wordt verder behandeld in de verlengde asielprocedure van ongeveer 6 maanden
  • De beslissing: met al de informatie uit de gesprekken beslist de IND of de asielzoeker recht heeft op asiel. De regels hiervoor staan in een aantal wetten en verdragen zoals de Nederlandse Vreemdelingenwet, het  internationale Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Om deze beslissing goed te kunnen nemen, gebruikt de IND ook heel veel informatie over het land waar de asielzoeker vandaan komt: rapporten over de politieke situatie, belangrijke gebeurtenissen, de cultuur en de religie, maar bijvoorbeeld ook heel gedetailleerde landkaarten