Negatieve beslissing (asiel)

Sommige mensen reizen ook naar Nederland in de hoop hier een beter leven op te kunnen bouwen. Deze mensen komen bijvoorbeeld uit een arm land of een land waar de politiek onrustig is. Deze mensen vragen dan ook asiel aan, maar alleen armoede of een onrustige politiek in het land van herkomst is niet goed genoeg om hier te mogen wonen. Hun asielaanvraag wordt daarom afgewezen. Als de aanvraag wordt afgewezen kan de asielzoeker in beroep gaan bij de rechter. De behandeling van beroep mag hij vaak in Nederland afwachten. Is de rechter het eens met de IND , dan moet de asielzoeker Nederland verlaten. De asielzoeker krijgt 4 weken de tijd om dit te regelen. Hij kan daarbij de hulp vragen van de Internationale Organisatie voor Migratie. Als de asielzoeker na 4 weken nog niet vrijwillig is vertrokken, kan hij in een speciale gevangenis voor vreemdelingen worden gezet en gedwongen Nederland worden uitgezet.