Het visum

Op het moment dat je een “vreemdeling” bent en langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven, dan heb je in principe een verblijfsvergunning nodig. Naast de verblijfsvergunning hebben de meeste vreemdelingen een speciaal visum nodig. Namelijk de MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf). De MVV kan opgevraagd worden in het buitenland bij de Nederlandse ambassade.

Een visum is een sticker die wordt aangebracht in het reisdocument. Een visum geeft aan dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen u als u het land binnenkomt. Een visum is voor een kort verblijf en geldig voor een bepaalde periode (minimaal 3 maanden). Toch is een visum geen garantie dat u tot Nederland  wordt toegelaten. Er kan alsnog controle plaatsvinden op uw reisdoel en financiële middelen. Daarom wordt u geadviseerd om de benodigde informatie/ documenten  mee te nemen op uw reis naar Nederland om vertraging aan de grens te verkomen. Hierbij valt te denken aan een kopie van de uitnodigingsbrief en indien van toepassing een kopie van de garantieverklaring van de persoon bij wie u komt verblijven.