Verlengen en het afwijzen van een visum

Het kan zijn dat er tijdens uw verblijf zich bijzondere omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken de duur van uw verblijf in Nederland te verlengen (Bijv. ernstige ziektes etc.). In die gevallen kan een verlenging worden toegestaan tot een totale verblijfsduur van 3 maanden. Verlenging van het visum van 3 tot 6 maanden wordt slechts bij hoge uitzonderingen en zeer bijzondere gevallen toegestaan. Aan de verlenging van uw visum zijn kosten verbonden. Een verzoek om verlenging van uw visum doet u bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst

 Als uw aanvraag wordt afgewezen door de Nederlandse overheid, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. U kunt ook een wettelijke vertegenwoordiger, of een door u ingeschakelde advocaat deze stappen voor u laten zetten. In de beschikking wordt duidelijk aangegeven wat u kunt doen om uw bezwaar of beroep tegen de beslissing kenbaar te maken. Waar u in het bijzonder op moet letten zijn de termijnen waarbinnen u uw bezwaar of beroep moet indienen. Het bezwaar- of beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend binnen 4 weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt. Verstandig is een kopie van de beschikking mee te zenden.