Gezinshereniging

Vluchtelingen die in Nederland een verblijfsvergunning hebben gekregen, hebben recht op hereniging met gezinsleden. De gezinsleden mogen naar Nederland overkomen,  maar daar gelden wel strikte regels voor. Als de vluchteling aan gezinshereniging wilt doen moet hij/zij binnen 3 maanden een verzoek indienen.

De volgende gezinsleden van een vluchteling komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning:

  • Echtgenoot(e) of partner
  • Minderjarige kinderen en pleegkinderen
  • Meerderjarige kinderen die afhankelijk zijn van de vluchteling
  • Indien de vluchteling alleenstaand en minderjarig is: een ouder

Deze gezinsleden moeten aan 3 voorwaarden voldoen

  • Ze bezitten dezelfde nationaliteit als de vluchteling in Nederland
  • Het huwelijk en partnerschap bestond al in het land van herkomst
  • De gezinsleden vormden in het land van herkomst samen met de vluchteling een gezin

Gezinsleden kunnen in het buitenland bij de Nederlandse ambassade gezinshereniging vragen.

  • Een visum aanvragen: de gezinsleden kunnen een visum aanvragen bij een Nederlandse ambassade of consulaat. De Nederlandse ambassade of consulaat stuurt de aanvraag door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zodra de IND toestemming geeft voor een visum en de ambassade deze aan de gezinsleden heeft gegeven, kunnen de gezinsleden naar Nederland komen. Deze aanvraag duurt gemiddeld 6 tot 12 maanden.
  • Bewijzen dat u een gezin vormt: om in aanmerking te komen voor gezinshereniging moeten de gezinsleden kunnen aantonen dat zij tot hun vlucht een gezin vormden. Het sterkste bewijs hiervoor zijn officiële documenten zoals, een huwelijks- of geboorteakte. De IND controleert deze documenten op echtheid. Ontbreken deze documenten, dan worden de gezinsleden uitgebreid geïnterviewd over hun relatie met elkaar. Als dat niet voldoende is dan volgt er een DNA- onderzoek bij de ouders en hun biologische kinderen.
  • Algemene asielprocedure doorlopen: als de gezinsleden hun visum hebben gekregen moeten ze zich melden bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Zij moeten dan de algemene asielprocedure van 8 dagen doorlopen. In deze periode wordt beoordeeld of de gezinsleden op basis van gezinshereniging mogen blijven of dat zij zelf voor een asielstatus in aanmerking komen. In sommige gevallen is er een verlengde asielprocedure nodig.