Naturalisatie

Nederlander worden is naturaliseren. Als u bent genaturaliseerd, is het mogelijk een Nederlands paspoort aan te vragen. Als u een Nederlands paspoort heeft, dan heeft u de mogelijkheid om te reizen naar het buitenland,  te stemmen, of  burgemeester, militair of rechter te worden.

Voorwaarden

  • De vluchteling moet meerderjarig zijn
  • De vluchteling moet de voorafgaande vijf jaar onafgebroken in Nederland hebben gewoond
  • De vluchteling moet in bezit zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
  • De vluchteling moet ingeburgerd zijn
  • De vluchteling moet bereid zijn de verklaring van verbondenheid af te leggen

Ook mag de vluchteling de afgelopen 4 jaar geen misdrijf hebben gepleegd en moet in bepaalde gevallen afstand doen van zijn of haar eerste nationaliteit. Dat geldt voor asielzoekers die bijvoorbeeld op basis van medische achtergrond of pardonregeling een reguliere verblijfsvergunning kregen.