Procedure naturalisatie

De procedure van het Nederlander worden begint bij de gemeente. De vluchteling dient bij de gemeente een naturalisatieverzoek in en overlegt de benodigde documenten. Op basis van deze documenten en reeds ondertekende verklaringen brengt de gemeente advies uit aan de IND en stuurt het verzoek door. De maximale tijd om te beslissen is een jaar.

 Stap 1. Bewijzen wie u bent: Indien u het verzoek gaat indienen, wordt bij de gemeente gecontroleerd of alle documenten die iemand nodig heeft om Nederlander te worden, aanwezig zijn. Houders van een reguliere vergunning moeten in het bezit zijn van een geboorteakte en een geldig buitenlands reisdocument om te voldoen aan de naturalisatie-eisen. Voor vluchtelingen met een asielvergunning geldt deze regel niet, omdat ze geen contact kunnen opnemen met de regering van het land van herkomst. Vaak werden zij namelijk door diezelfde regering vervolgd voordat ze vluchtten.

 Stap2. Betalen van de legeskosten: Op het moment dat de gemeente de naturalisatieaanvraag heeft ingediend bij de IND, moeten de kosten door degene die de naturalisatie aanvraagt, worden betaald. De kosten per 1 januari 2012 zijn als volgt:

Naturalisatieverzoek: per volwassene per echtpaar per minderjarig kind
van houders reguliere vergunning

€ 798,-

€ 1019,-

€ 117,-

van houders asielvergunning

€ 593,-

€ 815,-

€ 117,-

 

 

 

Stap 3. Bijwonen van de naturalisatieceremonie: Als het verzoek is goedgekeurd door de IND, is de -komende- Nederlander er bijna. Hij of zij wordt uitgenodigd voor de zogenaamde naturalisatieceremonie, waarbij het Nederlanderschap officieel wordt toegekend. Hij/zij is verplicht om op deze ceremonie te verschijnen en daar de verklaring van verbondenheid af te leggen.

De verklaring luidt als volgt: “Ik zweer (verklaar) dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer (beloof) de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen” en: “Zo waarlijk helpen mij God almachtig.”