Organisaties

  • Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers: Het centraal orgaan opvang asielzoekers (CAO) is voor de Nederlandse samenleving de opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. In opdracht van de minister voor Immigratie en Asiel biedt het CAO mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en onder- steunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen, en om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
  • Internationale Organisatie voor Migratie: Met 132 lidstaten en zeventien met de status van waarnemer en met vestigingen in meer dan 100 landen staat IOM achter het principe dat humane en ordelijke migratie zowel migranten als de gehele samenleving ten goede komt.
  • Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland:  Vluchtelingenwerk Nederland is de onafhankelijke organisatie  die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
  • Raad van State: De raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog College van Staat.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst: De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook mensen die in Nederland willen werken of wonen n om mensen die al zo lang in Nederland wonen, dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren.
  • Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken: De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd beleids- en wetsadviezen uitbrengt aan regering en parlement inzake het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid.
  • Lampion: Lampion is het landelijk informatie- en adviespunt over zorg aan illegalen. Lampion is een netwerkorganisatie waarin een aantal landelijke organisaties samen werkt met als doel informatie over zorg aan illegalen te bundelen en zo goed mogelijk voor te lichten over het systeem van, de wetgeving over ontwikkelingen en knelpunten in de zorg aan illegalen.
  • Humaanasiel.nl: Humaanasiel.nl is een initiatief van hulpverleners in Nederland die een humaan asielbeleid voorstaan. Op de site kunt u informatie vinden over de gezondheidskant van het asielbeleid.
  • Pharos: Pharos is het landelijke kennis- en adviescentrum dat gespecialiseerd is in gezondheid van vluchtelingen, asielzoekers, illegalen en andere nieuwkomers en interculturalisatie van de zorg.